Language:

Tu możesz wyrazić swoją opinię

Proszę wpisać Kod Badania, który otrzymałeś:

Kod: PRZEKAŻ SWOJĄ OPINIĘ TUTAJ!

(Jeśli nie masz swojego kodu, zwróć się do Pracodawcy, w celu jego uzyskania).

Mierzenie nastrojów i zaangażowania Pracowników, odpowiadające Twoim potrzebom

Typical Problem!

Wewnętrzne badania mogą być czasochłonne i kłopotliwe, a wielu Pracowników poda wymijające odpowiedzi bojąc się zbytniej szczerości i negatywnych konsekwencji ze strony firmy.

Niektóre badania prowadzone zewnętrznie mogą być trudne, kosztowne, nie dające możliwości analizy porównawczej oraz nie przynoszące znaczącej wartości firmie, poza faktem "prowadzenia przez firmę zewnętrzną". Stwarza to problem wiarygodności danych, ich bezpieczeństwa, integralności oraz nakładu kosztów i czasu z Twojej strony.

The Solution!

TopPlace2Work jest prostym w obsłudze badaniem, które pozwala uzyskać wartościowe dane dotyczące nastrojów i zaangażowania Pracowników.

Kto może przystąpić do badania?

Banki, hotele, firmy ubezpieczeniowe, przedsiębiorstwa usługowe i handlowe, biura podróży, restauracje, linie lotnicze oraz wiele innych... Każda firma zatrudniająca 5 lub więcej Pracowników.

Kilka kluczowych cech:

  • Podstawowa wersja programu jest BEZPŁATNA. Możesz prowadzić badanie opinii i zaangażowania Pracowników raz lub kilka razy w roku przy użyciu tego doskonałego narzędzia.
  • System online łatwo pozwala przygotować i przeprowadzić badanie. Pozwala również uzyskać raporty dotyczące wyników - nie ma potrzeby opracowywania papierowych zestawień, a wyniki dostępne są na bieżąco.
  • Dane są poufne - nie udostępniamy wyników indywidualnych, a jedynie łączne wyniki wszystkich Pracowników firmy, którym gwarantujemy pełną poufność.
  • Możesz również stworzyć osobne badanie zawierające dodatkowe pytania - na przykład, możesz mieć potrzebę przeprowadzania comiesięczych "testów kondycji firmy", aby każdego miesiąca ocenić stosunek Pracowników do określonych czynników (opcja dostępne w wersji premium)
  • Badanie jest ustandaryzowane i może być przeprowadzone w każdym miejscu na świecie - jeśli firma posiada wiele oddziałów, wszystkie podlegają temu samemu badaniu i standardom, a wyniki podzielone są w oparciu o lokalizację i dział, jeśli jest taka potrzeba.
  • Dodatkowo, dla tych którzy chcą wykazać się faktem zatrudniania zadowolonych Pracowników (np. w ogłoszeniach rekrutacyjnych itd.) proponujemy dodatkową usługę, z której możesz skorzystać, jeśli posiadasz wszystkie potrzebne dane. Po pozytywnej weryfikacji wiarygodności przedstawionych informacji, otrzymasz od nas certyfikat i logo potwierdzające tytuł TopPlace2Work, które są ważne przez kolejnych 12 miesiący.
  • Badanie może być prowadzone w każdej wersji językowej, więc wszyscy Pracownicy mogą uczestniczyć w badaniu w swoim języku ojczystym.
  • Wersja premium badania zawiera dodatkowo możliwość analizy porównawczej - porównania wyników z innymi firmami (bez ujawniania nazwy firmy, jedynie w oparciu o średnie dane określonego typu)

W jakim celu mierzyć morale i zaangażowanie Pracowników?

Zmniejszyć rotację Pracowników i ilość rezygnacji - zmotywowani Pracownicy pozostają w firmie dłużej

Poprawa obsługi zadowoleni Pracownicy = zadowoleni Klienci

Określenie trendów wiedza, które zmiany wpływają na wzrost, a które na spadek morale Pracowników

Rotacja Pracowników jest milionowym kosztem dla firm, utrata Klientów - jeszcze większym. Idealnym rozwiązaniem są pomiary morale Pracowników i znalezienie sposobów na poprawę nastrojów i motywacji, gdyż będzie to prowadziło do zmniejszenia kosztów i większej satysfakcji Klientów.

 

TopPlace2Work users include: